Chia sẻ thủ thuật máy tính, thủ thuật phần mềm, tin học,  internet…các mẹo mặt công nghệ đơn giản dễ dàng thực hiện mang lại hiệu quả tốt nhất.